Informator Urzędu ...
Już od ponad roku, do mieszkańców naszego miasta trafia Informator. Zawarte w nim treści to informacje o tym co dzieje się w sferze inwestycji, informujemy o pozyskanych ...
dalej

Straż Miejska (SM)

Strona główna » Urząd Miasta » Wydziały Urzędu » Straż Miejska (SM)

wielkość tekstu:A | A | A

Komendant Straży Miejskiej: Sławomir Pabiasz

tel. 34 313-21-42, 313-26-82 wew.119
fax 34 313-50-29
e-mail: straz_miejska@miastomyszkow.pl


Do zakresu działania Straży Miejskiej należą w szczególności następujące zadania:
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.   
2. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
3. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.   
4. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
5. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
6. Sporządzanie wniosków o ukaranie w trybie przepisów kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.   
7. Sprawowanie nadzoru nad używanymi w obrocie publicznym przyrządami pomiarowymi pod względem ich ważności (świadectwa legalizacji).
8. Kontrola prawidłowości umieszczania plakatów, haseł wyborczych i terminu ich uprzątnięcia. 
9. Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych w trakcie wyborów.
10. Kontrola przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
11. Przestrzeganie obowiązku uwidocznienia w miejscach sprzedaży informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.
12. Przestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazami.     
13. Kontrola i zapobieganie wypalaniu łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk lub szuwarów.
14. Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania w tym rozliczanie biletów opłat parkingowych.
15. Wykonywanie zadań i poleceń Burmistrza Miasta a mających swoje unormowanie w aktualnych przepisach prawnych.

Strona główna Drukuj dokument
Inwestycje i Fundusze
    • brak zdjecia
      Rok 2014 - budowy, przebudowy oraz ...
Serwisy tematyczne
    • polskaznaangielskilogo.jpg
      Czy Myszków zna angielski? Polska zna angielski. A czy Myszków zna angielski? Czas na wielki sprawdzian! Dołącz do nas! Zaczęło się WIELKIE ...
osób online: 13 ALPANET - Polskie Systemy Internetowe
Dziennik Ustaw Monitor Polski

Urząd Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków
tel. (34) 313-26-82, fax (34) 313-50-29, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl