Stypendium Samorządu Myszkowa

Strona główna » Edukacja » Zadania i kompetencje » Stypendium Samorządu Myszkowa

wielkość tekstu:A | A | A

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XX/169/12
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 26 czerwca 2012r.
 
 
GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY SAMORZĄDU MYSZKOWA 
dla UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH „OMNIBUS”
 
§ 1.
Celem Gminnego Programu Stypendialnego Samorządu Myszkowa dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „OMNIBUS”, zwanego dalej „Programem”, jest wspieranie, w formie pomocy stypendialnej, szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Myszków i zamieszkałych na terenie gminy Myszków, a ponadto:
1) promowanie uczniów zdolnych uzyskujących wysokie wyniki nauczania,
2) promowanie młodzieży osiągającej  sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
3) motywowanie do nauki i rozwijania zainteresowań.
 
§ 2.
Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych w gminie Myszków.

§ 3.
1. Stypendium dla uczniów przyznawane jest maksymalnie na okres 10 miesięcy.
2. Stypendium dla uczniów kończących gimnazjum przyznawane jest jednorazowo.
 
§ 4.
Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana jest corocznie w budżecie gminy Myszków.
 
§ 5.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów określa uchwała Rady Miasta w Myszkowie. 
Strona główna Drukuj dokument
Inwestycje i Fundusze
    • brak zdjecia
      Rok 2014 - budowy, przebudowy oraz ...
Serwisy tematyczne
    • sko_zsp5_018.jpg
      Śląski Kurator Oświaty w ... Na spotkanie z wyróżnionymi, myszkowskimi nauczycielami Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera ...
osób online: 6 ALPANET - Polskie Systemy Internetowe
Dziennik Ustaw Monitor Polski

Urząd Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków
tel. (34) 313-26-82, fax (34) 313-50-29, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl