logo.png
PL EN DE RU
 
proc_eboi_1.jpg
SIP.png
Aktualność
grafika
Zgłoszenia do komisji konkursowych
31-10-2017  administrator1227

W związku z planami ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Burmistrz Miasta Myszkowa zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację powyższych zadań. 

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go podpisanego przez osobę(-y) upoważnioną(-ne) do reprezentowania podmiotu, z ramienia których występuje kandydat w terminie do dnia 15.11.2017 r. na adres: Urząd Miasta w Myszkowie Referat Promocji Kultury i Sportu ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, bądź w formie skanu na adres e-mail:

Przy rozpatrywaniu ofert nie mogą brać udziału przedstawiciele podmiotów biorących udział w danym konkursie. 

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook