PL EN DE RU
 
baner_1010x90-bieg-01.jpg
proc_eboi_1.jpg
SIP.png
Aktualność
grafika
Pierwsza sesja Rady Miasta
23-11-2018  Administrator 1308

Uroczysta sesja, nowej kadencji Rady Miasta 2018-2023 rozpoczęła się od wręczenia nowym radnym przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej Krzysztofa Borowika zaświadczeń o wyborze oraz złożeniem przez nich ślubowania.

Ślubowanie złożył Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak.

Trzecią kadencję burmistrz Żak rozpoczął od wystąpienia, w którym podsumował kampanię wyborczą oraz zapoznał zebranych z planami na przyszłość.

Przed momentem złożyliśmy ślubowanie. Jest to rodzaj zobowiązania wobec miasta i jego mieszkańców. Zobowiązania jakie mieszkańcy będą oceniać, wobec tego o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej. To, że jesteśmy w takim składzie na tej sali, to wynik decyzji mieszkańców Myszkowa. Oni w okresie najbliższych 5 lat będą nam przypominać programy, zamierzenia, obietnice jakie chcieliśmy dla nich zrealizować.

Na to co zrealizujemy nałoży się realizm życia, dopuszczalność prawna, realia ekonomiczne, lecz bez   wątpienia w sporej części to, czy znajdziemy część wspólną naszych programów i jak bardzo  będziemy współpracować.

To, co wydaje się wspólne to m.in.: zamiar przebudowy centrum, dokończenie inwestycji dla wybranych dróg, dokończenie inwestycji na Dotyku Jury, poprawa działań proekologicznych (zmiana nawyków dotyczących zrzutu ścieków i palenia w piecach), najlepiej z pozyskaniem środków finansowych na ten cel.

Niektórzy z nas obiecywali wyremontowanie wiaduktu w centrum miasta, wybudowanie wiaduktu w dzielnicy Nowa Wieś. Z chęcią chciałbym uruchomić także te zgłoszone zamiary, które nie leżą w kompetencji samorządu, a tym bardziej w zakresie możliwości finansowych  budżetu miasta. Dlatego w takich propozycjach upatruję chęci sprzyjania miastu i mieszkańcom, poprzez pozyskanie i skierowanie środków finansowych dla Wojewódzkiego Zarządu  Dróg, by ten w ramach swoich kompetencji wykonał te, jakże ważne zadania dla funkcjonowania Myszkowa.

Nie bez znaczenia będzie wspieranie się w zakresie sięgania po środki pomocowe, takie jak uzyskanie dofinansowania dla MDK od Ministra Kultury, dofinansowania remontu MOSiR-u i boiska dla piłkarzy od Ministra Sportu czy też korzystanie z dofinansowań na drogi lokalne.

Zbudowanie dobrego odbioru naszej merytorycznej pracy i sprzyjania w ocenach dla naszych starań i zwykłej sympatii dla naszej pracowitości, powinno przynieść dobre rezultaty w zwiększeniu szans dla realizacji zamierzeń.

Trudności z jakimi się zmierzymy to: wzrost cen, w tym cen za energię, brak realizmu w niektórych oczekiwaniach społecznych, ryzyko wzrostu cen za odpady, rosnące obciążenia finansów samorządowych poprzez dodawanie obowiązków często bez rekompensaty finansowej (jako przykład wzrost obciążeń dot. oświaty wyższy o ponad 4,5 mln w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku). Myszków radził sobie z różnymi trudnościami, lecz  wspólne dążenie nas wszystkich pozwoli pokonać niejedną trudność. Dlatego zachęcam do profesjonalnej, kompetentnej, konsekwentnej  i realnej pracy dla Myszkowa”

Na sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miasta w osobie Jerzego Woszczyka oraz wiceprzewodniczących Zofię Jastrzębską i Eugeniusza Bugaja.

Rada uchwaliła powstanie nowych stałych komisji oraz dokonała wyboru jej przewodniczących:

  1. Komisja finansów, budżetu i rozwoju miasta – Przewodnicząca Beata Pochodnia.
  2. Komisja oświaty, kultury, sportu i rekreacji  - Przewodniczący Jacek Trynda.
  3. Komisja ochrony zdrowia, rodziny i polityki socjalnej – Przewodnicząca Beata Jakubiec-Bartnik.
  4. Komisja rolnictwa, ochrony środowiska prawa i porządku w mieście – Przewodniczący Dominik Lech.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Sławomir Jałowiec, wiceprzewodniczącym Jacek Trynda, a sekretarzem Beata Pochodnia.

Od tej kadencji, zgodnie z ustawą, będzie funkcjonowała nowa stała komisja jaką jest Komisja skarg, wniosków i petycji - Przewodnicząca Ewa Ziajska-Łazaj, wiceprzewodniczący Daniel Borek, sekretarz Robert Czerwik. Pierwsza robocza sesja Rady Miasta została zaplanowana jest grudzień.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook