PL EN DE RU
 
baner_1010x90-bieg-01.jpg
proc_eboi_1.jpg
SIP.png
Aktualność
grafika
Transmisja z obrad V sesji Rady Miasta
07-03-2019  administrator1419

Zapraszamy do śledzenia transmisji z V sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 7 marca br. o godz. 11:00 na kanale Youtube.

Porządek obrad V sesji Rady Miasta w Myszkowie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 7 lutego 2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie informacji na temat stanu środowiska w województwie śląskim w 2017r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019-2031,
 • zmian w budżecie na 2019 rok,
 • zmiany uchwały Nr III/16/19 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019r.,
 • zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2019 rok,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Ponadgimnazjalnej Szkoły SpecjalnejPrzysposabiającej do Pracy w Myszkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Myszkowie,
 • ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myszków,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
 • przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków na rok 2019,
 • zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Myszkowa w sprawie Budżetu Partycypacyjnego w mieście Myszków na 2020 rok,
 • ustanowienia gminnego programu osłonowego dla Miasta Myszkowa na lata 2019-2023.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja z V sesji Rady Miasta w Myszkowie - kliknij tutaj.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook