PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2018 rok
06-06-2019  administrator829

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta Myszkowa przedstawia Radzie Miasta w Myszkowie Raport o stanie Gminy Myszków za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Myszków w za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób do Przewodniczącego Rady Miasta w Myszkowie.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu przez Przewodniczącego Rady Miasta według kolejności zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Myszków odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 9:00. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Myszkowa w Biurze Rady Miasta, pokój 219 (II piętro).

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej miasta a także w Biurze Rady Miasta.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook