PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Transmisja z obrad XVIII sesji Rady Miasta
20-11-2019  administrator961

Zapraszamy do śledzenia transmisji z XVIII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 21 listopada br. o godz. 11:00 na kanale Youtube.

Transmisja z obrad XVIII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 3.10.2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Myszków za rok 2018/2019.
6. Przedstawienie informacji Wojewody Śląskiego oraz Urzędu Skarbowego w Myszkowie dotyczących analizy oświadczeń majątkowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019-2031,
  • zmian w budżecie na 2019 rok,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi na 2020r.,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  • przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Myszkowa na lata 2017-2030,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,
  • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVIII/300/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 października 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Myszków.

8. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook