PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych
05-12-2019  administrator647

Burmistrz Miasta Myszkowa informuje, iż rozważa możliwość objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych.

Przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcieliby zadeklarować w przyszłości przystąpienie do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, proszeni są o złożenie w Urzędzie Miasta w Myszkowie w terminie 30 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik do powyższego komunikatu.

Brak odpowiedzi ze strony właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oznaczać będzie ich chęć pozostania poza systemem gminnym.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta w Myszkowiepok. 202 i 259, tel. 34 313-26-82 wew. 157 i wew. 161. 

Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook