PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Transmisja z obrad XXII sesji Rady Miasta
03-03-2020  administrator691

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 5 marca br. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv.

Transmisja z obrad XXII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 6 lutego 2020r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta w Myszkowie za 2019r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
  • obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków służebnością przesyłu,
  • nabycia na rzecz Gminy Myszków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
  • określenia zasad udzielania dotacji celowej do wymiany starych źródeł ciepła na nowe proekologiczne na terenie Miasta Myszkowa,
  • uchwalenia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Myszkowa na lata 2019-2035”.

7. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook