PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
05-05-2020  administrator551
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myszkowie informuje, iż w miesiącu maju bezpośrednia obsługa petentów będzie prowadzona w pomieszczeniu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, wejście od strony północno - wschodniej (dawne wejście do biura poselskiego) w dniach:
 
11 maja 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 12:00 do 13:00;
18 maja 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 13:00 do 14:00;
25 maja 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 09:00 do 10:00.
 
Poza wskazanymi godzinami brak jest możliwości bezpośredniego złożenia i odbioru pism. Wstęp do pomieszczeń (VI p.) PINB w Myszkowie dla osób postronnych jest wyłączony do odwołania.
 
W przypadku składania zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych wnosi się o uprzedni kontakt telefoniczny celem ustalenia kompletności dokumentów załączonych do zawiadomienia.
 
Zwracamy się o kontakt: telefonicznie, pisemnie: pocztą, na adres email: , ePUAP: PINBwMyszkow/SkrytkaESP.
Pliki przesyłane drogą elektroniczną w formacie pdf, word.
 
Kontakt telefoniczny z PINB w Myszkowie:
- od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r., tel. 506 727 540;
- od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.:
- poniedziałek, środa, piątek w godzinach 07:30 - 15:30, tel. 034 315 91 85; 034 315 91 72; 034 315 91 73;
- wtorek, czwartek, tel. 506 727 540.
 
W związku z wprowadzonym stanem epidemii kontrole obowiązkowe, dowód z oględzin, czynności kontrolne obiektów budowlanych do dnia 31 maja 2020 r. nie będą przeprowadzane, z wyjątkiem:
- kontroli stanów technicznych obiektów zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi;
- kontroli obowiązkowych w przypadkach, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1198 z późn. zm.):
- po przeprowadzeniu procedury legalizacji na podstawie art. 48 ustawy Prawo budowlane;
- po przeprowadzeniu legalizacji w związku z istotnymi odstępstwami odbiegającymi od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;
- inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 55 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).
 
PINB w Myszkowie
Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook