PL EN DE RU
 
SIP.png
Aktualność
grafika
Transmisja z obrad XXIX sesji Rady Miasta
28-09-2020  administrator403

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXIX sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 29 września br. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv.

Transmisja z obrad XXIX sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 27.08.2020r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032,
  • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020,
  • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
  • uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Myszkowa na 2020r.,
  • udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie do wyposażenia Poradni terapii i uzależnień od alkoholu w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 2 w Myszkowie, ul.Partyzantów 21,
  • uchwalenia " Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na terenie Gminy Myszków na lata 2021-2023",
  • rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie.

7. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Kościuszki 26
42-300 Myszków
Tel.:
+48 34 313-26-82
Fax:
+48 34 313-50-29
NIP:
577-19-52-646
Regon:
151398497
facebook