Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Konkursy dla stowarzyszeń rozstrzygnięte

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konkursy dla stowarzyszeń rozstrzygnięte

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, wypoczynku, rekreacji oraz promocji miasta.

Lp.

 Nazwa podmiotu

 Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Ilość otrzymanych punktów

1.

Klub Osiedlowy PTTK „M-2”

„Rowerowe wędrówki myszkowskich turystów”

8.300,00

72

2.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

„Ruch i sport to zdrowie”

18.000,00

75

3.

Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas”

„Labirynt z palet”

25.000,00

76

4.

Stowarzyszenie „Złote serce”

„Nauka przez zabawę”

0

0

5.

Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR”

„Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu”

9.000,00

66

6.

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Góry Świętokrzyskie – Sandomierz

0

0

7.

Związek Harcerstwa Polskiego

„Bądź ciekawy, żyj ciekawiej”

9.000,00

57

8.

Klub Sportowy „ORIENT”

Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Myszkowa w zakresie taekwondo i kick boxingu

5.500,00

58

9.

Towarzystwo Sportowe „LIBERO"

III Bieg Myszkowska Ósemka

3.000,00

69

10.

Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Bezpieczny Myszków – zabezpieczenie medyczne sportowych imprez miejskich

0

47

Zgodnie z brzmieniem § 8 ust.8 i 9  „złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która zostanie złożona w stanie niekompletnym”.

Z przyczyn formalnych odrzucono:

I. Stowarzyszenie „Złote Serce” w złożonej dokumentacji konkursowej nie załączyło:
1) Oświadczenia nr 1 o:
a) niezaleganiu ze składkami w stosunku do ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego,
b) zamiarze osiągania, bądź nie osiągania zysku przy realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu ofert,
c) wykonaniu zadania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji zgłoszonego zadania,
d) oprocentowaniu, bądź nie oprocentowaniu rachunku bankowego wskazanego w ofercie.
2) Oświadczenia Nr 3 o posiadaniu wymaganego udziału własnego do realizacji zadania.

II. Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych w złożonej dokumentacji konkursowej nie załączyło statutu.

Komisja konkursowa oceniając ofertę Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w ocenie merytorycznej przyznała stowarzyszeniu 39 punktów. Kolejne
8 punktów to kryterium strategiczne czyli wolontariat i praca społeczna. Zgodnie z kartą ocen, aby uzyskać dotację w ocenie merytorycznej należy uzyskać minimum 40 punktów.


Podział dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazwą “Organizacja uprawiania sportu w 2015 roku”.

Lp.

 Nazwa podmiotu

 Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Ilość otrzymanych punktów

1.

Klub Sportowy „Warta Callida”

Organizacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna

0

0

2.

Uczniowski Klub Sportowy przy „MOSiR” Myszków

Organizacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna

60.000,00

91

3.

Ludowy Klub Sportowy Myszków

Organizacja uprawiania sportu  w dyscyplinie boks

0

0

4.

Towarzystwo Rekreacyjno – Sportowe „Millenium”

Organizacja uprawiania sportu  w dyscyplinie tenis stołowy

8.000,00

68

5.

Myszkowski Klub Sportowy „Myszków”

Organizacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna

92.000,00

87

6.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Będusz”

Organizacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna

12.000,00

90

7.

Klub Sportowy LZS Mrzygłód

Organizacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna

68.000,00

84

8.

Międzyszkolne Towarzystwo Siatkarskie „AS”

Organizacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa

0

0

Zgodnie z zapisem zawartym w warunkach i zasadach przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu” w 2015 r. – „oferta, która nie będzie posiadała któregokolwiek z wymaganych załączników zostanie odrzucona z przyczyn formalnych”.

Z przyczyn formalnych odrzucono oferty trzech stowarzyszeń:

I. Klub Sportowy „Warta Callida”, w złożonej dokumentacji konkursowej na formularzu oferty konkursowej odnotowano brak jednego z dwóch wymaganych podpisów osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych. Zgodnie z zapisem § 28 statutu Klubu cyt. „Dla ważności oświadczeń woli, pism lub innych dokumentów, w tym elektronicznych, w przedmiocie praw i zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, w tym Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub Skarbnika”.

II. Ludowy Klub Sportowy „Myszków” – w złożonej dokumentacji konkursowej brak dwóch załączników: kserokopii licencji klubu oraz kserokopii zgłoszonych zawodników.

III. Międzyszkolne Towarzystwo Siatkarskie „AS” – w złożonej dokumentacji konkursowej nie załączono licencji klubu, oferta złożona na błędnym druku. 

13

KWI

2015

2706

razy

czytano

1193/2762

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.