Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Pierwsza sesja Rady Miasta

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Pierwsza sesja Rady Miasta

Uroczysta sesja, nowej kadencji Rady Miasta 2018-2023 rozpoczęła się od wręczenia nowym radnym przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej Krzysztofa Borowika zaświadczeń o wyborze oraz złożeniem przez nich ślubowania.

Ślubowanie złożył Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak.

Trzecią kadencję burmistrz Żak rozpoczął od wystąpienia, w którym podsumował kampanię wyborczą oraz zapoznał zebranych z planami na przyszłość.

Przed momentem złożyliśmy ślubowanie. Jest to rodzaj zobowiązania wobec miasta i jego mieszkańców. Zobowiązania jakie mieszkańcy będą oceniać, wobec tego o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej. To, że jesteśmy w takim składzie na tej sali, to wynik decyzji mieszkańców Myszkowa. Oni w okresie najbliższych 5 lat będą nam przypominać programy, zamierzenia, obietnice jakie chcieliśmy dla nich zrealizować.

Na to co zrealizujemy nałoży się realizm życia, dopuszczalność prawna, realia ekonomiczne, lecz bez   wątpienia w sporej części to, czy znajdziemy część wspólną naszych programów i jak bardzo  będziemy współpracować.

To, co wydaje się wspólne to m.in.: zamiar przebudowy centrum, dokończenie inwestycji dla wybranych dróg, dokończenie inwestycji na Dotyku Jury, poprawa działań proekologicznych (zmiana nawyków dotyczących zrzutu ścieków i palenia w piecach), najlepiej z pozyskaniem środków finansowych na ten cel.

Niektórzy z nas obiecywali wyremontowanie wiaduktu w centrum miasta, wybudowanie wiaduktu w dzielnicy Nowa Wieś. Z chęcią chciałbym uruchomić także te zgłoszone zamiary, które nie leżą w kompetencji samorządu, a tym bardziej w zakresie możliwości finansowych  budżetu miasta. Dlatego w takich propozycjach upatruję chęci sprzyjania miastu i mieszkańcom, poprzez pozyskanie i skierowanie środków finansowych dla Wojewódzkiego Zarządu  Dróg, by ten w ramach swoich kompetencji wykonał te, jakże ważne zadania dla funkcjonowania Myszkowa.

Nie bez znaczenia będzie wspieranie się w zakresie sięgania po środki pomocowe, takie jak uzyskanie dofinansowania dla MDK od Ministra Kultury, dofinansowania remontu MOSiR-u i boiska dla piłkarzy od Ministra Sportu czy też korzystanie z dofinansowań na drogi lokalne.

Zbudowanie dobrego odbioru naszej merytorycznej pracy i sprzyjania w ocenach dla naszych starań i zwykłej sympatii dla naszej pracowitości, powinno przynieść dobre rezultaty w zwiększeniu szans dla realizacji zamierzeń.

Trudności z jakimi się zmierzymy to: wzrost cen, w tym cen za energię, brak realizmu w niektórych oczekiwaniach społecznych, ryzyko wzrostu cen za odpady, rosnące obciążenia finansów samorządowych poprzez dodawanie obowiązków często bez rekompensaty finansowej (jako przykład wzrost obciążeń dot. oświaty wyższy o ponad 4,5 mln w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku). Myszków radził sobie z różnymi trudnościami, lecz  wspólne dążenie nas wszystkich pozwoli pokonać niejedną trudność. Dlatego zachęcam do profesjonalnej, kompetentnej, konsekwentnej  i realnej pracy dla Myszkowa”

Na sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miasta w osobie Jerzego Woszczyka oraz wiceprzewodniczących Zofię Jastrzębską i Eugeniusza Bugaja.

Rada uchwaliła powstanie nowych stałych komisji oraz dokonała wyboru jej przewodniczących:

  1. Komisja finansów, budżetu i rozwoju miasta – Przewodnicząca Beata Pochodnia.
  2. Komisja oświaty, kultury, sportu i rekreacji  - Przewodniczący Jacek Trynda.
  3. Komisja ochrony zdrowia, rodziny i polityki socjalnej – Przewodnicząca Beata Jakubiec-Bartnik.
  4. Komisja rolnictwa, ochrony środowiska prawa i porządku w mieście – Przewodniczący Dominik Lech.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Sławomir Jałowiec, wiceprzewodniczącym Jacek Trynda, a sekretarzem Beata Pochodnia.

Od tej kadencji, zgodnie z ustawą, będzie funkcjonowała nowa stała komisja jaką jest Komisja skarg, wniosków i petycji - Przewodnicząca Ewa Ziajska-??azaj, wiceprzewodniczący Daniel Borek, sekretarz Robert Czerwik. Pierwsza robocza sesja Rady Miasta została zaplanowana jest grudzień.

I Sesja Rady Miasta 2018-2023 - 22.11.2018r. (Ilość zdjęć w galerii: 6)

23

LIS

2018

2477

razy

czytano

523/2764

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.