Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Transmisja z obrad V sesji Rady Miasta

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Transmisja z obrad V sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z V sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 7 marca br. o godz. 11:00 na kanale Youtube.

Porządek obrad V sesji Rady Miasta w Myszkowie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 7 lutego 2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie informacji na temat stanu środowiska w województwie śląskim w 2017r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019-2031,
 • zmian w budżecie na 2019 rok,
 • zmiany uchwały Nr III/16/19 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019r.,
 • zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta w Myszkowie na 2019 rok,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Ponadgimnazjalnej Szkoły SpecjalnejPrzysposabiającej do Pracy w Myszkowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Myszkowie,
 • ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myszków,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
 • przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków na rok 2019,
 • zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Myszkowa w sprawie Budżetu Partycypacyjnego w mieście Myszków na 2020 rok,
 • ustanowienia gminnego programu osłonowego dla Miasta Myszkowa na lata 2019-2023.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja z V sesji Rady Miasta w Myszkowie - kliknij tutaj.

07

MAR

2019

2608

razy

czytano

465/2758

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.