Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Transmisja z obrad VII sesji Rady Miasta

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Transmisja z obrad VII sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z VII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 9 maja br. o godz. 11:00 na kanale Youtube.

Transmisja z obrad VII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Porządek obrad VII sesji Rady Miasta w Myszkowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie za 2018r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla gminy Myszków.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019-2031,
 • zmian w budżecie na 2019 rok,
 • zmiany uchwały Nr XXIII/181/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 września 2016 roku w sprawie przyjęcia na terenie Gminy Myszków programu dla rodzin wielodzietnych pn.:"Nasza Duża Rodzina",
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
 • zmiany uchwały Nr XXV/194/16 z dnia 6 października 2016r. w sprawie wskazania jednostek organizacyjnych Gminy Myszków obsługiwanych przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli oraz zakresu prowadzonej obsługi,
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 • rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie,
 • przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków",
 • określenia zasad udzielania dotacji celowej do wymiany starych źródeł ciepła na nowe proekologiczne na terenie Miasta Myszkowa,
 • udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2019r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej,
 • udzielenie pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2019r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów,
 • przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
 • przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny dla Myszkowa na lata 2019-2021".

8. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

08

MAJ

2019

2525

razy

czytano

430/2758

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.