Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Transmisja z obrad XI sesji Rady Miasta

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Transmisja z obrad XI sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z XI sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 27 czerwca br. o godz. 9:00 na kanale Youtube.

Transmisja z obrad XI sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 9.05 2019r., 16.05.2019r., 10.06.2019r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy- debata.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Myszkowa.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2019-2031,
  • zmian w budżecie na 2019 rok,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Częstochowa na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie organizacji i prowadzenia izby wytrzeźwień,
  • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
  • zmiany uchwały Nr XXIII/186/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 września 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Myszkowa,
  • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  • upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK zlokalizowanego w Myszkowie przy ul. Prusa 70 i budowy mini PSZOK-ów na terenie miasta Myszkowa",
  • zmiany uchwały Nr XXXII/287/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Myszków.

10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

 

26

CZE

2019

1601

razy

czytano

402/2758

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.