Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

O centrum Myszkowa

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W związku z podjęciem działań związanych z rewitalizacją centrum naszego miasta, w ramach konsultacji społecznych odbyły się dwa spotkania konsultacyjne:

- 6 lipca br. podczas Dni Myszkowa zorganizowano punkt konsultacyjny, gdzie mieszkańcy (i nie tylko) mieli możliwość wypowiedzenia się i przedyskutowania swoich pomysłów z prowadzącymi konsultacje, tj.: przedstawicielami Fundacji Napraw Sobie Miasto oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP O/Częstochowa. Ankiety wypełniło ponad 50 osób;
- 16 lipca br. w siedzibie Urzędu Miasta, z udziałem radnych Rady Miasta oraz przedsiębiorcami posiadającymi swoje lokale użytkowe w granicach obszaru, który zostanie objęty konkursem, odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób.

Trzecie spotkanie konsultacyjne zorganizowane zostanie w formule warsztatów, w których będą mogli wziąć udział przedstawiciele różnych środowisk, grup społecznych oraz grup wiekowych naszego miasta, tj. przedstawiciele mieszkańców, radnych, przedsiębiorców, stowarzyszeń ds. osób niepełnosprawnych,  rady młodzieżowej i senioralnej, przedstawiciele ludzi kultury, organizacji pozarządowych, przedstawiciele Urzędu Miasta itd. Warsztaty zostaną przeprowadzone z udziałem ok. 40 osób.

Podsumowaniem konsultacji społecznych dot. rewitalizacji centrum miasta będzie raport końcowy, który będzie załącznikiem do regulaminu konkursu urbanistyczno-architektonicznego, planowanego jako konkurs realizacyjny, jednoetapowy.  

Na etapie trwających konsultacji społecznych, do objęcia opracowaniem konkursowym wskazany został  fragment miasta o powierzchni ok. 2,5 ha, w wybranej lokalizacji w śródmieściu Myszkowa, w jego ścisłym centrum. Zdecydowana większość nieruchomości wskazanych do objęcia konkursem urbanistyczno-architektonicznym stanowi własność Gminy Myszków. 

Opis terenu wraz z granicami opracowania:
- dawny plac manewrowy PKS wraz z budynkiem niefunkcjonującego dworca autobusowego przy ul. 1 Maja 2;
- Plac Dworcowy wraz z budynkiem dworca kolejowego;
- ul. Kościuszki na odcinku od Placu Dworcowego  do terenu przed budynkiem Urzędu Miasta wraz z pierzejami tego odcinka ulicy;
- teren Urzędu Miasta wraz z przedpolem;
- teren skweru miejskiego, zlokalizowany u zbiegu ulic: Pułaskiego, Kościuszki i Kwiatkowskiego;
- fragment ul. 1 Maja wraz z parkingiem, Rondem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz działką, na której znajdują się tymczasowe obiekty budowlane oraz budynek dawnej herbaciarni.

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej jako twórczej pracy projektowej dla założenia przestrzennego przebudowy centrum miasta Myszkowa w ramach zadania pn. Rewitalizacja Centrum Myszkowa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznej placów: dworcowego oraz dawnego placu PKS wraz z wybranym otoczeniem.  

Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i przestrzennym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, w której zostanie uwzględniony kontekst zagospodarowania obszaru objętego konkursem wraz z otoczeniem. Zadaniem konkursu jest uzyskanie najlepszego pod względem estetycznym i artystycznym, funkcjonalnym i przestrzennym rozwiązania, mającego na celu wykreowanie nowej przestrzeni publicznej w wybranej lokalizacji w śródmieściu Myszkowa, jako jego ścisłego centrum.

19

LIP

2019

1637

razy

czytano

381/2763

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.