Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Powszechny Spis Rolny 2020

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powszechny Spis Rolny 2020

Burmistrz Miasta Myszkowa - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 roku.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy a dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Miasta Myszkowa. Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r., natomiast praca rachmistrzów będzie obejmowała okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Miasta Myszkowa,
3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Informacje dla osób składających oferty
1) Nabór na rachmistrzów terenowych jest przeprowadzany w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
2) Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie zakończone egzaminem.
3) Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
4) Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza zadecyduje kolejność zgłoszenia kandydata.
5) Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie ustalone jako iloczyn stawki w wysokości 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami  gospodarstw rolnych, skutkujących   prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

Wymagane informacje i dokumenty
1) Zgłoszenie kandydatury (do pobrania)
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o kandydaturę na rachmistrza (do pobrania)
3) Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
4) Oświadczenie o niekaralności (do pobrania)
5) Klauzula informacyjna (do pobrania)

Miejsce i termin składania dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta Myszkowa (42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26) w zamkniętej kopercie z zamieszczonym imieniem, nazwiskiem , adresem, numerem telefonu oraz dopiskiem „Nabór na rachmistrza spisowego PSR 2020” do dnia 8 lipca 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 można uzyskać na stronie https://rolny.spis.gov.pl/

Gminny Komisarz Spisowy
Włodzimierz Żak

15

CZE

2020

1469

razy

czytano

170/2762

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.