Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Transmisja z obrad XXV sesji Rady Miasta

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Transmisja z obrad XXV sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXV sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 25 czerwca br. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv.

Transmisja z obrad XXV sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 5.03 2020r., 27.04.2020r., 4.05.2020r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie za 2019r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla gminy Myszków.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych pn.: „Nasza duża rodzina”.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032,
  • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020,
  • przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków",
  • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
  • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej,
  • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Myszkowa na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków położonej w Myszkowie (obręb Myszków),
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  • rozpatrzenia petycji z dnia 25 marca 2020r.

9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

23

CZE

2020

1179

razy

czytano

141/2735

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.