Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Transmisja z obrad XXVIII sesji Rady Miasta

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Transmisja z obrad XXVIII sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXVIII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 27 sierpnia br. o godz. 9:30 za pośrednictwem platformy esesja.tv.

Transmisja z obrad XXVIII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 25.06 2020r., 28.07.2020r., 10.08.2020r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu kontroli inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym budżetu miasta Myszkowa na rok 2020, przeprowadzonej przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy - debata.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Myszkowa.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Gminy Myszków,
  • ustanowienia pomnika przyrody,
  • przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Myszkowa na lata 2020-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2025”,
  • uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Myszkowa na 2020r.,
  • przekazania środków finansowych dla komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

11. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 

24

SIE

2020

773

razy

czytano

114/2732

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.