Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Transmisja z obrad XXXI sesji Rady Miasta

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Transmisja z obrad XXXI sesji Rady Miasta

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXXI sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 19 listopada br. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Transmisja z obrad XXXI sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 29.09.2020 r. i 30.10.2020 r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu miasta Myszkowa za I półrocze 2020r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r.
6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Myszków za rok 2019/2020.
7. Przedstawienie informacji Urzędu Skarbowego w Myszkowie dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myszków na lata 2020-2032,
 • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2020,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Myszków na lata 2021-2025,
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Myszków na rok szkolny 2020/2021,
 • Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi na 2021r.,
 • zmiany „Regulaminu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród pieniężnych Gminy Myszków w dziedzinie sportu” wprowadzonego Uchwałą Nr XXXVIII/299/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 5 października 2017r.,
 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków,
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta na 2020r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie do remontu w Poradni Terapii Uzależnień od alkoholu w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 2 w Myszkowie, ul. Partyzantów 21,
 • wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków,
 • wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Nowa Wieś.

9. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad sesji.

17

LIS

2020

641

razy

czytano

84/2758

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.