Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Od 1 stycznia nowy operator odpadów komunalnych

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Od 1 stycznia nowy operator odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2021 roku operatorem w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Myszków będzie firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z siedzibą w Częstochowie, ul. Bór 169.

Punkt Obsługi Klienta zlokalizowany będzie przy ul. Wyszyńskiego 16 w Myszkowie, tel. 510 220 387.
Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

W POK będzie można zgłaszać interwencje związane z gospodarką komunalną np. w sprawie braku odbioru odpadów, konieczności naprawy pojemników, zamówienia kontenera na odpady remontowo-budowlane, kontenera na odpady zielone (dot. Zarządców) oraz będzie można pobierać dodatkowe worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Jednocześnie informujemy, iż lokalizacja PSZOK nie ulega zmianie.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Myszkowie przy ul. Prusa 70 na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SANIKO Sp. z o.o. Odpady przyjmowane są w PSZOK w poniedziałki i środy w godzinach 7.00-17.00 oraz w soboty 8.00-14.00, tel. 34 313 23 24.

Zbieranie odpadów w sposób selektywny jest bezwzględnie obowiązujące i wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszków.

W przypadku stwierdzenia braku właściwej segregacji odpadów operator udokumentuje zdarzenie, odbierze od mieszkańca odpady jako zmieszane, informując jednocześnie o tym zdarzeniu właściciela nieruchomości oraz pracowników Urzędu Miasta. Powyższe skutkować będzie naliczeniem opłaty podwyższonej w wysokości 58,80 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Odpady odbierane są wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych i zadeklarowanych w Urzędzie Miasta.

Przypominamy, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany do umieszczenia numeru budynku w widocznym miejscu!

Obowiązująca stawka to 29,40 zł miesięcznie od mieszkańca.

Zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 1,30 zł od stawki obowiązującej. 

Zwolnienie w wysokości 3 zł od stawki obowiązującej członków rodzin wielodzietnych posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny. Podstawą zwolnień jest złożenie nowej deklaracji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 20 dnia miesiąca z góry na indywidualne rachunki bankowe otrzymane z Gminy Myszków.

Wszelkich informacji udziela również Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tel. 34 313 26 82 wew. 161, 171.

08

GRU

2020

2687

razy

czytano

72/2762

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.