Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

XLIII Sesja Rady Miasta w Myszkowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XLIII Sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XLIII sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 25 listopada br. o godz. 9:30 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Transmisja z obrad XLIII sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 30.09.2021r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez Wojewodę Śląskiego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie.
6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny 2020/2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032
 • zmian w budżecie miasta Myszkowa na rok 2021
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obrębów Mrzygłódka, Mrzygłód, Nierada i Kręciwilk oraz fragmentów obrębów Myszków i Ręby
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa dla obrębów Będusz i Potasznia oraz fragmentów obrębu Myszków
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Gminie Koziegłowy (obręb Postęp)
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
 • zasad przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Myszków, wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
 • zmiany uchwały Nr XXIII/186/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 września 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Myszkowa
 • rozpatrzenia skargi złożonej na kierownika Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie
 • rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa
 • przekazania skargi według właściwości
 • Programu współpracy Gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
 • podjęcia współpracy w celu zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii
 • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Myszków na lata 2021-2028
 • uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2021r.
 • zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego
 • zmiany uchwały Nr I/4/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta w Myszkowie
 • zmiany uchwały Nr II/14/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta
 • zmiany uchwały Nr I/5/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania członków oraz wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Myszkowie

8. Wniosek o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Myszkowie Pana Eugeniusza Bugaja.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Myszkowie.
10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

24

LIS

2021

652

razy

czytano

8/2930

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.