Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

LIV sesja Rady Miasta w Myszkowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

LIV sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad LIV sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 29 września br. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Transmisja z obrad LIV sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Pana Sławomira Dymczyka.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 16.08.2022r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
7. Przyjęcie protokołu kontroli inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym budżetu miasta Myszkowa na rok 2022, przeprowadzonej przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Myszkowa za I półrocze 2022r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków,
  • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2022,
  • zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Będusz,
  • rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa.

10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

26

WRZ

2022

1451

razy

czytano

186/3278

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.