Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Wniosek oraz informacje dotyczące zakupu węgla

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wniosek oraz informacje dotyczące zakupu węgla

3 listopada 2022 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi samorządy będą sprzedawały gospodarstwom domowym węgiel po preferencyjnej cenie. Od dnia 09.11.2022 r. przyjmujemy wnioski na zakup węgla w ilości 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 r. Kolejny wniosek na 1,5 tony węgla będzie można złożyć od 1 stycznia 2023 r.  

Warunki zakupu węgla po preferencyjnej cenie:

  • Cena za paliwo stałe w Gminie Myszków wynosi 1950 zł brutto za tonę.
  • Proponowany asortyment to: groszek, orzech, miał (węgiel nie będzie workowany), a wskazanie we wniosku asortymentu będzie miała wyłącznie charakter informacyjny.
  • Gospodarstwa domowe, które dokonały zakupu węgla na sezon zimowy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł, nie będą mogły skorzystać z możliwości zakupu węgla po preferencyjnej cenie.
  • Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwa domowe w ramach przepisów: do 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 r., 1,5 tony w przypadku składania wniosku od 1 stycznia 2023 r.
  • Do ceny preferencyjnej węgla nie jest wliczony koszt transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – koszt transportu spoczywa na gospodarstwie domowym.
  • Wniosek mogą złożyć wyłącznie osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego.              
  • Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
  • Warunkiem ubiegania się o zakup węgla na preferencyjnych zasadach jest złożona deklaracja dotycząca źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Składanie wniosku:
Mieszkańcy Gminy Myszków zainteresowani kupnem węgla po preferencyjnej cenie, zobowiązani są do złożenia wniosku.
Wniosek można złożyć:
- osobiście na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków;
- przez platformę ePUAP;
- za pośrednictwem poczty.         

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie. Składając wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie należy podać wymagane informacje oraz w zależności od sposobu złożenia wniosku do Gminy Myszków, wniosek musi być opatrzony: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistymWniosku nie można złożyć telefonicznie. Dodatkowo wysłanie e-mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niedopuszczalne.      

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub  telefonicznie) o konieczności dokonania wpłaty: w kasie Urzędu Miasta w Myszkowie, punkcie kasowym Monetia Sp.z o.o. [Myszków, ul. Kościuszki 12 (Galeria Oczko)] lub na  rachunek bankowy Gminy Myszków, nr 04 1600 1462 1746 4218 1000 0036 w BNP Paribas, z adnotacją „należność za węgiel po preferencyjnej cenie” .     
Z fakturą otrzymaną w Urzędzie Miasta w Myszkowie, wnioskodawca powinien udać się na wskazany skład opału, aby uzgodnić odbiór.

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta w Myszkowie         
ul. Kościuszki 26                         
42-300 Myszków                         
Tel.:(34) 313-26-82                     
E-mail: urzad@miastomyszkow.pl

09

LIS

2022

4532

razy

czytano

160/3278

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.