Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Ruszyła sprzedaż kolejnej transzy węgla po preferencyjnej cenie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ruszyła sprzedaż kolejnej transzy węgla po preferencyjnej cenie

W poniedziałek, 9 stycznia 2023 r. w Gminie Myszków ruszyła sprzedaż kolejnej transzy węgla po preferencyjnej cenie. Kolejność rozpatrywania wniosków będzie zgodna z kolejnością złożenia.

Warunki zakupu węgla po preferencyjnej cenie:

  • cena za paliwo stałe w Gminie Myszków wynosi 1950 zł brutto za tonę,
  • proponowany asortyment to: groszek II, orzech, kostka (węgiel nie będzie workowany), a wskazanie we wniosku asortymentu będzie miała wyłącznie charakter informacyjny,
  • gospodarstwa domowe, które dokonały zakupu węgla na sezon zimowy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł, nie będą mogły skorzystać z możliwości zakupu węgla po preferencyjnej cenie,
  • przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwa domowe w ramach przepisów:
    w przypadku, gdy do 31.12.2022 r. wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony, teraz będzie uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu, jednak nie więcej niż 3 tony, które posłużą do ogrzania domu w okresie do 30 kwietnia 2023 r.,
  • do ceny preferencyjnej węgla nie jest wliczony koszt transportu z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – koszt transportu spoczywa na gospodarstwie domowym,
  • wniosek mogą złożyć wyłącznie osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,              
  • wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej,
  • warunkiem ubiegania się o zakup węgla na preferencyjnych zasadach jest złożona deklaracja dotycząca źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Składanie wniosku:
Mieszkańcy Gminy Myszków zainteresowani kupnem węgla po preferencyjnej cenie, zobowiązani są do złożenia wniosku.
Wniosek można złożyć:
- osobiście na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków;
- przez platformę ePUAP;
- za pośrednictwem poczty.         

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie. Składając wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie należy podać wymagane informacje oraz w zależności od sposobu złożenia wniosku do Gminy Myszków, wniosek musi być opatrzony: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistymWniosku nie można złożyć telefonicznie. Dodatkowo wysłanie e-mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niedopuszczalne.      

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub  telefonicznie) o konieczności dokonania wpłaty: w kasie Urzędu Miasta w Myszkowie, punkcie kasowym Monetia Sp.z o.o. [Myszków, ul. Kościuszki 12 (Galeria Oczko)] lub na rachunek bankowy Gminy Myszków, nr 04 1600 1462 1746 4218 1000 0036 w BNP Paribas, z adnotacją „należność za węgiel po preferencyjnej cenie” .     
Z fakturą otrzymaną w Urzędzie Miasta w Myszkowie, wnioskodawca powinien udać się na wskazany skład opału, aby uzgodnić odbiór.

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta w Myszkowie         
ul. Kościuszki 26                         
42-300 Myszków                         
Tel.:(34) 313-26-82                     
E-mail: urzad@miastomyszkow.pl

11

STY

2023

2471

razy

czytano

192/3348

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.