Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

LXI sesja Rady Miasta w Myszkowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

LXI sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad LXI sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 13 kwietnia br. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej UM Myszków (II piętro).

Transmisja z obrad LXI sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji RM z dnia 2 marca 2023r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych pn.: „Nasza Duża Rodzina”.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków,
  • zmian w budżecie miasta Myszkowa na rok 2023,
  • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Myszków na 2023r. dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów oraz kosztów wykonania analiz próbek ścieków oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej,
  • zmiany uchwały nr XXXVI/227/21 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków,
  • przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków",
  • uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Myszków na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 roku",
  • zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Myszków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  • przekazania według właściwości petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej na temat transplantacji wśród lokalnej społeczności,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Będusz,
  • przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

7. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

05

KWI

2023

1597

razy

czytano

152/3348

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.