Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

III sesja Rady Miasta w Myszkowie

Filtrowanie aktualności

data od

data do

III sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad III sesji Rady Miasta w Myszkowie kadencji 2024-2029. Transmisja rozpocznie się 28 maja br. o godz. 9:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Myszkowa (II piętro).

Transmisja z obrad III sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 7.05.2024r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XXIII/182/16 z dnia 1 września 2016r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta Myszkowa,
  • nadania nazwy ulicy drodze publicznej,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
  • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat,
  • ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta,
  • uchwalenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2024r.

6. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

22

MAJ

2024

527

razy

czytano

14/3416

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.