Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Spotkanie ze stowarzyszeniami

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Spotkanie ze stowarzyszeniami

W dniu 17 sierpnia 2010 r. odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Myszkowa. W posiedzeniu wzięło udział 19 osób reprezentujących 17 stowarzyszeń – co stanowi 90% stale współpracujących z samorządem organizacji pozarządowych.

Tematem posiedzenia było omówienie dwóch projektów uchwał wynikających z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pierwszy projekt dotyczył określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Drugi w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Organizacje wniosły uwagi i propozycje do omawianych uchwał.

W trakcie posiedzenia ustalono, że spotkania organizacji pozarządowych z przedstawicielami administracji samorządowej będą odbywały się cyklicznie, co najmniej dwa razy w roku. Stworzy to możliwość poznania wzajemnych płaszczyzn działalności oraz wymiany doświadczeń.

 

23

WRZ

2014

785

razy

czytano

2033/2735

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.