Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Debata z młodzieżą

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Debata z młodzieżą

Umacnianie demokracji, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego wymaga wysokiej aktywności społecznej. Partycypacja społeczna, czyli jak najszerszy udział obywateli w procesach podejmowania decyzji staje się nie tylko koniecznością, wynikającą z prawa, które wymusza członkowstwo w Unii Europejskiej, ale także – coraz częściej – praktyczną potrzebą: obywatele powinni wpływać na sprawy dotyczące ich samych i środowiska, w którym mieszkają. Ważnym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego staje się aktywizacja organizacji pozarządowych oraz przygotowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu społecznym. Chcemy aby młodzi ludzie widzieli  związek pomiędzy swoją przynależnością do organizacji, stowarzyszeń i inicjatyw, a możliwością skutecznego oddziaływania na najbliższe otoczenie. Dlatego Gmina Myszków aktywnie uczestniczy w wielu akcjach o charakterze ogólnopolskim i regionalnym.  

15 października 2009 roku Gmina Myszków, reprezentowana przez burmistrza Janusza Romaniuka, podjęła współpracę z Fundacją Centrum Współpracy Obywatelskiej w Warszawie, reprezentowaną przez dr Jacka Strzemiecznego, prezesa zarządu Fundacji. Współpraca dotyczy realizacji Programu Młody Obywatel Myszkowa w ramach ogólnopolskiego Programu Młody Obywatel. Celem Programu jest zaangażowanie uczniów w życie społeczności lokalnej przy wykorzystaniu w nauczaniu metody projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny to właściwy sposób kształtowania postaw młodych obywateli i efektywny sposób budowania lokalnego kapitału społecznego  młodzieży.

Program Młody Obywatel jest częścią projektu Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej pn. „20 lat wspólnie – dobry początek”, mającego na celu wzrost wiedzy na temat samorządności lokalnej wśród młodych ludzi, oraz zaangażowanie młodzieży w działalność samorządu terytorialnego. Organizatorem Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, wspierane przez Ministra Edukacji Narodowej, inicjatora ogłoszenia roku szkolnego 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej, a także przez ogólnopolskie i regionalne organizacje samorządów terytorialnych. Celem projektu jest upamiętnienie 20 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce oraz pokazanie zmian, jakie zaszły dzięki działalności samorządów lokalnych. Rezultatem projektu jest zaangażowanie uczniów w odkrywanie samorządności lokalnej i włączenie ich w bieżące działania społeczności. Do istotnych elementów realizacji projektu należy organizacja debat, dających okazję do skonfrontowania opinii i pomysłów młodych ludzi z dorosłymi,  a także - stworzenia planów na przyszłe działania.  

W realizowanym na terenie Naszej Gminy projekcie wzięło udział 5 szkół gimnazjalnych.
• We wrześniu 2010 zorganizowane zostały warsztaty dla 24 uczniów roku na temat samorządności lokalnej i uczniowskiej oraz metod badania potrzeb. Każdy z uczniów otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych.
• Uczniowie po warsztacie przeprowadzali diagnozę wykorzystując przygotowane przez siebie  narzędzia. Przedmiotem badań były potrzeby młodych ludzi z Naszej  miejscowości. Efektem końcowym było  stworzenie prezentacji multimedialnej.
• Profesjonalnie przygotowany  trener spotykał się z uczniami i wspierał ich w prowadzeniu badania oraz formułowania wniosków.

Wydarzeniem, do którego przygotowywali się uczniowie w czasie trwania projektu, była dwugodzinna debata dotycząca zdiagnozowanych potrzeb młodych ludzi, która odbyła się 28 października w Sali Lustrzanej Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Janusz Romaniuk - Burmistrz Miasta Myszkowa, Krystyna Jasińska – kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UMM, Jarosław Jaskólski – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie, dr Jarosław Durka – koordynator realizacji Programu Młody Obywatel Myszkowa, kandydaci na burmistrza, dyrektorzy szkół, nauczyciele, młodzież i przedstawiciele mediów. Debatę rozpoczęła przygotowana przez młodzież prezentacja multimedialna - efekt przeprowadzonych przez nią badań. Treść prezentacji skupiła się zwłaszcza na ukazaniu problemów zagospodarowania wolnego czasu młodzieży. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w czasie której padały różne propozycje zagospodarowania wolnego czasu. Jako jeden z wątków powrócił temat  utworzenia Młodzieżowej Rady Myszkowa. W związku z tą inicjatywą Burmistrz Romaniuk zaproponował gimnazjalistom osobiste z nimi spotkanie i zaprosił ich do podjęcia rozmów w Urzędzie Miasta.

Należy podkreślić, że na podstawie przygotowanych przez uczniów prac przykłady sukcesów władz samorządowych znajdą się na specjalnie przygotowanej Internetowej Mapie Polski, która będzie mogła zostać wykorzystana, także na stronach samorządów terytorialnych. Prace uczniów zostaną zaprezentowane na imprezach rocznicowych – zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich, organizowanych przez Sejm RP i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dziękujemy uczniom, nauczycielom oraz wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu.

23

WRZ

2014

1903

razy

czytano

2052/2712

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.