Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Aktualności

Miejskie inwestycje w 2011 roku

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Miejskie inwestycje w 2011 roku

Rok 2011 to okres zwiększania efektywności inwestycyjnej miasta.

W mijającym roku zakończyliśmy 14 różnych zadań inwestycyjnych. Dziewięć z nich, to zadania tegoroczne wśród których trzy ukończono przed wskazanym terminem. Siedem finansowanych było tylko ze środków własnych, a na kolejne siedem uzyskaliśmy dofinansowanie pomocowe.


Ze środków własnych zrealizowaliśmy:

• Przebudowa ul. Leśnej od Piłsudskiego do ZSP Nr 1 z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
• Budowa  studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. 1Maja od Jaworznickiej do Szerokiej;
• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów przy ul. Siewierskiej;
• Budowa drogi łączącej Polną z Kochanowskiego z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej (wymieniono 135 m sieci kanalizacyjnej);
• Budowa przepustu drogowego w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Folwarcznej do Jesionowej;

• Budowa kładki dla pieszych i rowerów na rzece Warcie w ciągu ul. Kościuszki;


• Przebudowa drogi w ulicy Jedwabnej;

??ączny koszt realizacji to ponad 4 mln zł.

Oświetlenie
W ciągu roku, w ramach istniejących słupów energetycznych, dobudowano oświetlenie uliczne w ulicach: Sowia, Bory, Palmowa, Leśna, Jaskółcza, Krasickiego łącznie 12 opraw oświetlenia, przebudowano słup energetyczny na skrzyżowaniu ulic Storczykowej i Krasickiego, łączny koszt zadania 20.275,10 zł.

Szkoły
Zbudowano dwa place zabaw w ramach zadania „Radosna szkoła” przy ZSP nr 5 oraz Zespole Szkół Nr4 w dzielnicy Mrzygłód.Na to zadnie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 124.716,65 zł. Drugą, taką samą część dołożyliśmy ze środków własnych.

Orliki 2012
Budowa zespołu boisk sportowych w ramach zadania „Moje boisko-Orlik 2012”.

Moje Boisko-Orlik 2012 - budowa zespołu boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie

Moje Boisko-Orlik 2012 - budowa zespołu boisk sportowych przy ulicy Plac Sportowy w Myszkowie

Wybudowano dwa kompleksy boisk przy ZSP Nr 1 i w Mrzygłodzie przy ul. Plac Sportowy. Środki własne to 1.535.274,75 zł., dofinansowanie 1.332.000 zł.


Przy ZSP Nr 1 wybudowany został pierwszy w mieście „Biały Orlik", którego ogólny koszt to 637.660,14 zł. Dofinansowanie jakie otrzymaliśmy to 249.872 zł.

Regulacja prawna dróg gminnych
Niezbędnym zadaniem umożliwiającym inwestycje drogowe jest ich regulacja prawna. W mijającym roku zostały regulowane pasy drogowe dróg gminnych Ceramicznej (od ulicy Słowackiego do torów PKP), Odlewniczej, Różanej, Nowowiejskiego. Ulice Dywizjonu 303, Korczaka, Lotniczej, Powstania Styczniowego, Lipowej mają założone księgi wieczyste. W ulicach Powstańców Śląskich, Broniewskiego, Asnyka, Ofiar Katynia oraz części Placu Dworcowego Gmina nabyła w drodze zasiedzenia część pasa drogowego. Również w drodze zasiedzenia nabyto 4 działki o łącznej powierzchni 0,0274 ha wchodzących  w pas drogi gminnej ulicy Prusa oraz dwie działki w ulicy Miedzianej i Stalowej. W przygotowaniu jest kolejnych dziewięć ulic pod regulacje prawna. Koszty związane z tym zadaniem inwestycyjnym to ok. 120 tys. zł.

Remonty cząstkowe dróg bitumicznych i gruntowych
W 2011 roku sukcesywnie remontowano drogi gminne. W ciągu roku, remontem objętych zostało ponad 7 tys. m2 dróg bitumicznych na kwotę 605 tys. zł. Remontem w ramach dróg gruntowych objęto 12 ulic, na kwotę 136 tys. zł.  Odnowiono 2.505 m2 znaków poziomych. Koszt tego zadania to 26.200 zł.

Projekty na które uzyskano dofinansowanie w 2011 r. to:
1. Budowa lodowisk stałych/instalowania składanych lodowisk sezonowych pn. "Biały Orlik" w Myszkowie. Wartość inwestycji wynosi 637.660,14 zł., a wartość dofinansowania to 249.872 zł.
2. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne  wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Myszkowie przy ul. Plac Sportowy. Wartość inwestycji to 1.262.700 zł, dofinansowanie wynosi 666.000 zł.
3. Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Myszków. Wartość dotacji wynosi 432.890,09 zł.
4. Na zadanie „Dofinansowanie na prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Myszków” otrzymaliśmy dotację w wysokości 69.505,20 zł.
5. Projekt ”Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych i rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Wartość projektu to 1.925.760,05 zł. Dofinansowanie to 1.585.920 zł. Projektem, oprócz wszystkich jednostek oświatowych w mieście, objętych zostało również 100 rodzin.
6. Kontynuowany jest projekt "Uwolnić wiedze, zwojować przyszłość". Okres realizacji projektu to 1.08.2010-31.07.2012. Ogólna wartość projektu wynosi 1.473.103,63 zł. i jest to zadanie w 100% finansowane ze środków zewnętrznych. Projektem objętych jest 1576 dzieci w wielu od 6 do 16 lat. Na umowę zlecenie do realizacji projektu zatrudniono 90 nauczycieli.  

Do realizacji w roku 2012 uzyskaliśmy dotację na zadania:
1.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie. Wysokość uzyskanego dofinansowania wynosi 2.594.004,56 zł (85%), a wartość całkowita projektu to 3.865.027,71 zł. Okres realizacji przypada na lata 2012-2013.
2. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa. Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 7.115.003,97 zł, a całkowita wartość to 8.370.592,91 zł. Okres realizacji przypada na 2012 rok. ??ączna wartość uzyskanych dotacji to: 9.709.008,53 zł.

Sumując wszystkie dotacje w 2011, otrzymujemy kwotę ok. 4 mln zł. środków zewnętrznych. Oprócz tego, kwotę 1,4 mln złotych dla projektu "Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość", którego dofinansowanie obejmuje częściowo także 2012 rok. Na nowe projekty do realizacji w większości w 2012 roku, Urząd Miasta Myszkowa uzyskał prawie 10 mln złotych dofinansowania w ramach środków pomocowych.

23

WRZ

2014

1816

razy

czytano

2318/2736

miastomyszkow.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.