Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

Dostęp do internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem

Aktualności

W dniu 13 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie określonym w Zarządzeniu Nr 79/2011 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 08.06.2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla wyboru użytkowników końcowych projektu ,,Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Komisja pracowała w oparciu o zapisy regulaminu naboru  grupy docelowej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 59/2011 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 22.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion "Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem".

Do dnia 31 maja 2011r. wpłynęły deklaracje uczestnictwa od 113 mieszkańców Gminy Myszków (67 deklaracji wpłynęło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i 46 do Urzędu Miasta w Myszkowie). Ogłoszenia o naborze grupy docelowej ukazały się na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta, na stronie internetowej Urzędu Miasta, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, lokalnej prasie oraz zostały rozesłanie do szkół. W czynności związane z  wytypowaniem grupy docelowej zaangażowany był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  oraz szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków.  
Po szczegółowej analizie deklaracji uczestnictwa Komisja wykluczyła 3 wnioski ze względu na niespełnienie wymogów formalnych wynikających z Regulaminu Naboru.     

Po szczegółowej analizie pozostałych deklaracji Komisja zakwalifikowała do udziału w projekcie 15 osób niepełnosprawnych oraz 85 gospodarstw domowych spełniających wymogi formalne. Pozostali wnioskodawcy, którzy spełniali warunki udziału w projekcie zostali umieszczeni na listach rezerwowych – 3 osoby niepełnosprawne, oraz 7 gospodarstw domowych.
W przypadku rezygnacji lub wykluczenia gospodarstwa domowego lub uczestnika zakwalifikowanego do udziału w projekcie jego miejsce zajmie osoba z odpowiedniej listy rezerwowej.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.