Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

Budowa drogi w ul. Nierada w Myszkowie

Budowa drogi w ul. Nierada w Myszkowie


Gmina  Myszków realizuje projekt pt: „Budowa drogi w ul. Nierada w Myszkowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 2 998 262,34 zł

Współfinansowanie projektu z UE: 2 484 722,99 zł

Współfinansowanie projektu z krajowych środków budżetu państwa: 292 326,24 zł
 

Przedmiotem projektu jest budowa publicznej drogi gminnej – ulicy Nierada w Myszkowie, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1715S do skrzyżowania z ul. Włodowską i ul. Koronacyjną. Długość odcinka wynosi 1280,75 m.

Zakres projektu obejmuje min.:
- wytyczenie pasa drogi,
- wycinka drzew,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- kanalizacja deszczowa, rowy przydrożne, zabezpieczenia, ogrodzenia ochronno-naprowadzające, odwodnienie liniowe, kanał technologiczny,
- przepusty poprzeczne,
- krawężniki, oporniki betonowe, ścieki z kostki betonowej,
- jezdnia asfaltobetonowa, pobocza, wjazdy do posesji (tylko w części obejmującej zakres pasa drogowego),
- oznakowanie pionowe i poziome,
- oznakowanie na czas prowadzenia robót,
- bariery energochłonne.

Interwencja ma na celu uporządkowanie i znormalizowanie wszystkich parametrów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.