Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

Dostęp do internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem

Dostęp do internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem


„Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”

Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka 

Oś Priorytetowa  
8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu – eInclusion

Temat priorytetowy 
Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT i ich wydajne użytkowanie

Forma finansowania  
Pomoc bezzwrotna

Źródła finansowania projektu

Kwota dofinansowania 1 925 760,05

Środki własne 354 840,01

Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006: ma neutralny wpływ na środowisko naturalne, będzie realizowany w oparciu o zasadę równych szans i niedyskryminacji (we wszystkich aspektach: w odniesieniu do odbiorców i realizatorów, we wszystkich fazach realizacji projektu).

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.