Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

"e-Mapa - system informacji o terenie oraz dalszy rozwój elektronicznych usług dla mieszkańców Myszkowa"

"e-Mapa - system informacji o terenie oraz dalszy rozwój elektronicznych usług dla mieszkańców Myszkowa"

„eMapa – system informacji o terenie oraz dalszy rozwój elektronicznych usług dla mieszkańców Myszkowa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Kontakt:
Urząd Miasta Myszków, 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26,
tel: +48 34 313 26 82 wew. 145, fax: +48 34 313 50 29, e-mail: rozwoj@miastomyszkow.pl


Przedmiotem projektu jest utworzenie elektronicznego systemu informacji o terenie obejmującym miasto Myszków poprzez stworzenie systemu mapowego oraz zakupu sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem. Zasięg oddziaływania projektu obejmie całe miasto z uwagi na to, że wszyscy mieszkańcy będą mogli korzystać z systemu informacji o terenie. Efektem przeprowadzonych działań ma być wprowadzenie e-usług, polegających na udostępnieniu informacji publicznej w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, oferty inwestycyjnej regionu, informacji środowiskowej i rejestru zabytków. Dostarczony w ramach projektu system obejmuje:

a) stopień pierwszy (tzw. Informacja on-line) – możliwość wyszukiwania informacji o danym urzędzie oraz świadczonych tam usługach na jego stronie internetowej: wgląd w plan miejscowy, studium uwarunkowań itp.

b) stopień drugi – możliwość wyszukiwania informacji oraz pobrania oficjalnych formularzy ze strony internetowej urzędu: np. wniosek o nadanie numeru porządkowego na budynek, o ustalenie warunków zabudowy, o wydanie wypisu z planu, o wydanie dowodu osobistego.

c) stopień trzeci – możliwość wyszukiwania informacji, pobrania oraz odesłania wypełnionych formularzy za pomocą Internetu: np. wniosek o przyznanie mieszkania, o wpis do rejestru działalności gospodarczej

Celem głównym projektu jest rozwój technik informacyjnych i komunikacyjnych, co prowadzi do większej aktywności obywateli i podmiotów gospodarczych oraz lepszego dostosowania usług świadczonych przez sektor publiczny do potrzeb zainteresowanych.

Termin realizacji
Termin rzeczowego zakończenia inwestycji to 30 sierpień 2015r.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.