Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Mieszkańcy

Ochrona środowiska

Formy ochrony przyrody

Formy ochrony przyrody

Na terenie Myszkowa znajdują się następujące użytki ekologiczne:

1. Łęg olszowy, uznany za użytek ekologiczny pod nazwą „OLSZYNKA” rozporządzeniem nr 14/2002  Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2002 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 20 z 27 marca 2002 roku. Użytek położony jest na terenie Nadleśnictwa Siewierz, jest to teren leśny – własność Lasów Państwowych. Obiekt zlokalizowany jest na gruntach leśnych, których zarządcą jest Nadleśnictwo Siewierz, obręb ??ysa Góra. Optymalna lokalizacja obejmuje pododdział  j oddziału 338l, aktualna powierzchnia obiektu 1,10ha.

2. Torfowisko przejściowe i bór Bagienny, uznany za użytek ekologiczny pod nazwą „BÓR POHULANKA” rozporządzeniem nr 11/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2002 roku, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego nr 20 z 27 marca 2002r. Użytek położony jest na terenie Nadleśnictwa Siewierz, jest to bór bagienny, który lokalnie przechodzi w torfowisko (typ przejściowy). Aktualny rodzaj użytkowania to tereny leśne – własność Lasów Państwowych. Obiekt zlokalizowany jest na gruntach leśnych, których zarządcą jest Nadleśnictwo Siewierz, obręb ??ysa Góra. Optymalna lokalizacja obejmuje pododdział h oddziału 339g, o powierzchni 2,68ha.

3. Torfowisko przejściowe uznane za użytek ekologiczny pod nazwą „PRZYGIEŁKA” rozporządzeniem nr 8/2002 Wojewody Śląskiego z 28 lutego 2002 roku. W skład użytku ekologicznego wchodzi obszar oznaczony w ewidencji gruntów jako działki nr 935 o  powierzchni 8.0707ha i nr 939 o powierzchni 3.6830ha obrębu Nowa Wieś.

Na terenie miasta Myszkowa znajduje się pomnik przyrody, drzewo „Cis”, stanowisko przy ulicy Gołębiej 8 w Myszkowie – Nowej Wsi.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.