Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

„Jesteśmy dla naszych mieszkańców – wsparcie specjalistyczne w Gminie Myszków”

„Jesteśmy dla naszych mieszkańców – wsparcie specjalistyczne w Gminie Myszków”

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość projektu: 411.100,00 zł, w tym 93% dofinansowania w kwocie 382.323,00 zł.

Projektem objętych zostanie 22 osoby zamieszkałe na terenie Gminy Myszków, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie będzie polegało na świadczeniu usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych, opiece nad osobami starszymi,  pomocy sąsiedzkiej oraz specjalistycznych usługach opiekuńczych dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto w ramach projektu zostanie przeszkolonych 6 opiekunów.

Czas trwania projektu: 12 miesięcy, od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.