Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Mieszkańcy

Oświata

Zadania i kompetencje

Kontrola i egzekucja obowiązku szklonego

Kontrola i egzekucja obowiązku szklonego

Prowadzenie egzekucji administracyjnej
niespełnienia obowiązku szkolnego
 
Sprawę załatwia:
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
ul. Kościuszki 26, 
42-300 Myszków 
tel. 34 313 29 12, 34 313 26 82 wew. 183, 154 lub 137
 
Dokumenty od wnioskodawcy: 
1. Wniosek dyrektora szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego i nałożenie grzywny w celu przymuszenia.
2. Tytuł wykonawczy wystawiony przez dyrektora szkoły z załączonym upomnieniem oraz dowodem jego doręczenia.

Opłaty: Nie pobiera się.
 
Forma załatwienia
Postanowienie o nałożeniu grzywny na rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, które nie spełnia obowiązku szkolnego.
 
Przewidywany termin załatwienia
Do 2 miesięcy.
 
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu 
1. Informacja rodziców (prawnych opiekunów) o przyczynach nierealizowania obowiązku szkolnego.
2. Inne wyjaśnienia składane przez strony w toku prowadzonego postępowania.
Informacje na temat trybu odwoławczego 
 
Zobowiązanym służy prawo:
1. Zgłoszenia do Burmistrza Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, zarzutów przeciwko prowadzeniu egzekucji z przyczyn określonych w art. 33 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) w terminie 7 dni od dnia doręczenia załączonego tytułu wykonawczego,
2. Wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Myszkowa  w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
 
Podstawa prawna 
1. Art. 3 § 1, art. 5, art. 7, art. 20 § 1 pkt 2, art. 26 § 1, art. 64a § 1 pkt 1 i art. 122 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)
2. Art. 18–20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.