Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Mieszkańcy

Oświata

Zadania i kompetencje

Placówki niepubliczne wpis do rejestru

Placówki niepubliczne wpis do rejestru

Dokumenty składane przez wnioskodawcę:
1. Wniosek osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, który winien zawierać: 
a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca       
zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu kontaktowego, 
b) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej 
działalności,
c) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: 
- możliwość prowadzenia zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,
- realizację innych zadań statutowych,
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
d) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora,  przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce. 
 
2. Załączniki do wniosku: 
a) umowa najmu pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę szkoły lub placówki, 
b) opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna, i najbliższym
jego otoczeniu,
c) statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania   
przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w  danej formie. 
 
Opłaty: Nie pobiera się.

Sprawę załatwia:
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
ul. Kościuszki 26, 
42-300 Myszków, 
tel. 34 313 29 12, 34 313 26 82 wew.183, 154 lub 137
 
Forma załatwienia
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.
 
Przewidywany termin załatwienia
30 dni od dnia złożenia wniosku. 
Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.