Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Mieszkańcy

Ochrona środowiska

Formy ochrony przyrody

Pomniki przyrody

Zespół 5 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) został ustanowiony pomnikiem przyrody zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/167/20 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Drzewa podlegają ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej. Rośliny rosną w szpalerze przy nasypie kolejowym torowiska relacji Częstochowa – Katowice, odcinek dawnej kolei Warszawsko – Wiedeńskiej.  

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (art.40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, kryteriami uznawania drzew za pomniki przyrody są: obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, określony w załączniku do rozporządzenia, lub wyróżnienie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

W przypadku dębu szypułkowego minimalny obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm uzasadniający objęcie obiektu ochroną w postaci pomnik przyrody wynosi 300 cm.    

Drzewa w zespole 5 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy posiadają rozmiary drzew pomnikowych, ich obwody wynoszą: 1/ 360 cm, 2/ 367 cm, 3/ 323 cm, 4/ 397 cm, 5/ 436 cm.

Drzewom nadano następujące nazwy:
1) Piotr – od Piotra Steinkellera – poprowadził kolej przez Myszków,
2) Dawid – od Dawida Bauerertza – rozwinął hutnictwo,
3) Artur – od Artura Steihagena – rozwinął przemysł papierniczy w Myszkowie,
4) August – od Augusta Schmelzera – założyciela Manufaktury Bawełnianej,
5) Wacław – od Wacław Gambarzewskiego – inicjatora i I Dyrektora Fabryki Światowit na Pohulance.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Dąb szypułkowy "Piotr"

Zdjęcie: Dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy "Piotr"

Zdjęcie: Dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy "Dawid"

Zdjęcie: Dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy "Dawid"

Zdjęcie: Dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy "Artur"

Zdjęcie: Dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy "Artur"

Zdjęcie: Dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy "August"

Zdjęcie: Dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy "August"

Zdjęcie: Dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy "Wacław"

Zdjęcie: Dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy "Wacław"

Zdjęcie: Dąb szypułkowy

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.