Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Mieszkańcy

Ochrona środowiska

Odpady

Odpady komunalne

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

W ramach uiszczanej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zamieszkałej może dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanego PSZOK wszystkie selektywnie zebrane odpady komunalne we własnym zakresie bez limitów ilościowych oraz częstotliwości ich dostarczania.

Operatorem PSZOK w Myszkowie jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o.o. w Myszkowie, ul. Prusa 70.

PSZOK w Myszkowie jest czynny przez cały rok (za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy), poniedziałek, środa w godzinach 7:00-17:00, sobota 8:00-14:00.

W PSZOK w Myszkowie przyjmowane i zbierane są bez opłat niżej wymienione odpady:

 • papier i tektura, w tym opakowania z papieru i tektury,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych,
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • przeterminowane i niewykorzystane leki oraz chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory, świetlówki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone ulegające biodegradacji,
 • odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne,
 • popiół z palenisk domowych,
 • tekstylia.

Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który zadeklarował w złożonej do siedziby Urzędu Miasta w Myszkowie deklaracji kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, winien wyposażyć nieruchomość w kompostownik. 

Z nieruchomości wyposażonych  w kompostownik nie będą odbierane odpady zielone oraz odpady kuchenne przez cały okres korzystania z ulgi z tytułu kompostowania ww. odpadów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie pok. 260 i 259 lub pod nr tel. 34 313 26 82 wew. 161 i 171.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.