Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Referat Informatyki (RI)

Referat Informatyki (RI)

Kierownik Referatu: Rafał Kupczak
tel. 34 313-26-82 wew.174
fax 34 313-50-29
e-mail: r.kupczak@miastomyszkow.pl 


Do zakresu działania Referatu Informatyki należą w szczególności następujące zadania:
1. Organizacja, nadzór i koordynacja wdrażania systemów informatycznych w Urzędzie.
2. Określenie zakresu komputeryzacji, wybór sprzętu i programów odpowiednio do przewidywanych zadań.
3. Wykonywanie prac związanych z modyfikacją istniejących oraz doborem nowych programów informatycznych wynikających ze zmian stanu prawnego i przepisów dotyczących zadań administracji samorządowej oraz wymagań użytkowników.
4. Prowadzenie dokumentacji związanej z komputeryzacją Urzędu oraz innych dokumentów dotyczących komputeryzacji.
5. Wykonywanie prac związanych z bieżącą obsługą zainstalowanych systemów informatycznych- tworzenie kopii zapasowych baz danych, profilaktyka antywirusowa, bieżąca obsługa sprzętu komputerowego.
6. Dbałość o zachowanie bezpieczeństwa przy dostępie do danych osobowych w celu ich ochrony zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. Administrowanie zasobami sieciowymi Urzędu oraz bazami danych.
8. Kontrola przestrzegania ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w pracy z systemami informatycznymi Urzędu.
9. Dokonywanie zakupów związanych z informatyzacją zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
10. Merytoryczny nadzór nad umowami zawieranymi z wykonawcami zadań zlecanych do wykonania.
11. Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera i pracy z zainstalowanymi programami dla pracowników Urzędu.
12. Współpraca z innymi jednostkami objętymi procesem informatyzacji w ramach projektów obejmujących różne jednostki administracji publicznej.
13. Współpraca z wojewódzkimi organami administracji rządowej i samorządowej.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.