Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Turyści

Zabytki

Sanktuarium pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie - Mrzygłodzie

Sanktuarium pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie - Mrzygłodzie

Ufundowany i wybudowany przez ówczesnego dziedzica, kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego w XVII w. Wpisany do rejestru zabytków nieruchomych oraz do rejestru zabytków archeologicznych; dawniej drewniany pw. Wszystkich Świętych. Obecnie istniejący wzniesiony został w latach 1653-1662 z fundacji kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego.
 
Kościół orientowany, murowany, otynkowany, jednonawowy, z węższym półkoliście zamkniętym prezbiterium, którego głowicę tworzy absyda podparta wysokimi szkarpami. Z drugiej strony do kościoła przylega kilkupiętrowa czworokątna baszta, pokryta barokowym baniastym hełmem z kruchtą przy ziemi i z kręconymi drewnianymi schodami na chór. Pośrodku znajduje się nawa wsparta szkarpami sięgającymi gzymsu.
Do nawy od strony północnej przylega kaplica pokryta rotundą z ośmiokątną sygnaturką i czterema okienkami. Dach kościoła został pokryty miedzianą blachą. Nad nim znajduje się barokowa sygnaturka.
Na zewnątrz prezbiterium pod okrągłą rozetą znajduje się ogrójec, czyli figura Pana Jezusa na krzyżu między dwoma postaciami (Matki Boskiej i Świętego Jana).
Wejście do kościoła prowadzi przez renesansowy portal zamykany żelaznymi drzwiami ze skośną kratownicą, rozetami i starym zamkiem. Na nadprożu znajduje się gzyms kamienny. Pod chórem są trzy kolumny i trzy arkady. Drzwi zdobią rozety. W obu częściach kościoła występuje sklepienie urozmaicone przyściennymi wgłębieniami, a ściany i sklepienia wspierają półfilary przyścienne. Arkady są ozdobione pięknymi kasetonami, gipsaturami oraz dawną malaturą. Zakrystia jest sklepiona i oświetlona jednym oknem. Wiszą tu portrety: księdza Wątrobskiego z książką w ręku, ks. Lachowicza w tak zwanej doktoratce pod szyją. Najmniejszą była podobizna ks. Kozłowskiego. Znajdowały się również: stary obraz z głową św. Jana Chrzciciela na misie, obrazy sądu nad Chrystusem Panem i drugi Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, trzeci przedstawia stygmaty św. Franciszka.
Chór został przeznaczony na bibliotekę cennych dzieł teologicznych. Przy prezbiterium są dwie oryginalne ambony w kształcie globów, które dźwigają na swych barkach postacie mitologicznego Atlasa czy Herkulesa.

OŁTARZ GŁÓWNY
Barokowy ołtarz główny jest nieco oddalony od ściany, w ołtarzu tym znajdował się obraz Matki Bożej Różańcowej - niestety, nie znamy ani jego pochodzenia, ani wyglądu.
Z racji gromadzenia się przed ołtarzem coraz większych rzesz wiernych, zaistniała potrzeba budowy kaplicy, do której uroczyście przeniesiono obraz Matki Bożej Różańcowej w roku 1747. Znajdował się on tam do roku 1782, kiedy to umieszczony został w ołtarzu głównym, nosząc od tej pory wezwanie "Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej - Królowej Różańca Świętego".
Pośrodku ołtarza, między pilastrami, znajduje się obraz Najświętszej Marii Panny. 
Na samym szczycie ołtarza znajduje się Trójca Święta otoczona putami (czyli uskrzydlonymi główkami aniołów). Górna rzeźba wyobraża Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny otoczonej mnóstwem aniołów, a dwóch archaniołów unosi Marię. Po obu stronach ołtarza są: św. Piotr i Paweł oraz Zachariasz i Dawid. Również po obu stronach ołtarza wiszą stare srebrne wrota w kształcie tablic, azów, rąk i serc.
Napis za ołtarzem świadczy, ze ołtarz w 1868 roku spalił się, lecz kosztem i staraniem wiernych został odbudowany.
Po stronie Ewangelii stoją przy ścianie pokrytej tablaturą na konsolach: św. Maciej, św. Jan Ewangelista, ??ukasz, Marek i Mateusz. Po stronie epistoły: św. Grzegorz papież, Ambroży, Augustyn, Hieronim i Barnaba. Na ołtarzu stoją relikwiarze św. Wenusta, Zosyma, Tabellae, Maksymy męczennika.

OBRAZ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
Obraz NMP namalował Ciszewski, nadworny malarz artysta Brińskiego starosty sokolnickiego, marszałka koronnego (1792), hrabiego pruskiego, dziedzica klucza mrzygłodzkiego. Obraz ten Ciszewski namalował w 1804 roku. Wspomniany hrabia Brniński pokrył koszty malowania tego obrazu. Korony sprawił ksiądz Lachowicz, proboszcz mrzygłodzki.

OPIS KAPLICY
Po północnej stronie nawy kościoła znajduje się kaplica Matki Bożej Różańcowej, ufundowana przez Pawła Węgrzynkowskiego, proboszcza w latach 1712-1736, a ukończona staraniem księdza Kazimierza Lachowicza, proboszcza od 1746 roku. Wykonana na rzucie prostokąta o ściętych narożnikach ze składzikiem od strony zachodniej. Kaplica posiada kopułę z lunetami. Nad arkadą w niszy jest figura Pana Jezusa z otwartym sercem. Ksiądz prałat Zaborski, gdy umieścił obraz NMP w głównym ołtarzu, wtedy w kaplicy w ołtarzu postawił figurę Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Pod krzyżem stały dwie figury naturalnych rozmiarów, zwrócone ku sobie, a co najciekawsze, ubrane w prawdziwe polskie szaty z XVIII wieku. Na głowach miały szale. Była to Matka Boża i św. Magdalena. Ołtarz jest w kształcie sarkofagu, nastawa bogato złocona. Po bokach stoją figury św. Wojciecha i św. Stanisława. W ścianie z ołtarzem – figura Pana Jezusa w grobie leżącego. W kaplicy jest epitafium Katarzyny Bielskiej, zmarłej w 1886 roku, która na posadzkę całego kościoła ofiarowała 700 rubli. W tej również kaplicy stoi starodawna kamienna Chrzcielnica.

OŁTARZE (WEWNĘTRZNE) W NAWIE
Po stronie Ewangelii znajduje się ołtarz św. Mikołaja biskupa, a u stóp świętego widać bydło. Na zasuwie św. Wawrzyniec z kratą, a w górnej części nastawy św. Rozalia. Po bokach ołtarza figury św. Tomasza i Szymona Apostoła. Na tym ołtarzu ustawiono też obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Stoi tu relikwiarz św. Wincentego Kadłubka, Kazimierza i innych. Tu również znajduje się ołtarz św. Jana Kantego. Przy nim stoją figury św. Filipa i Bartłomieja Apostoła, Ołtarze są w kształcie stołów stylowych z XVIII wieku, a mensy są pokryte płytkami mosiężnymi.
Po stronie epistoły stoi ołtarz św. Antoniego, a po bokach figurki św. Andrzeja i Jakuba Apostoła. Nad ołtarzem małe figurki św. Kazimierza i Apolonii. Na zasuwie występuje św. Katarzyna. Znajdują się tu również relikwie św. Wincentego i św. Wojciecha. Pod chórem ołtarz w stylu gotyckim św. Kryspinów w srebrnych sukienkach. Na zasuwie św. Florian, a po bokach figury św. Jakuba i Tadeusza.

WOTA
"Votum" ofiarowane zostały w 1643 roku przez fundatora koscioła Stanisława Warszyckiego. W prawym dolnym rogu widoczny jest herb Warszyckich Abdank i inicjał
S. W. W. M. (Stanisław Warszycki Wojewoda Mazowiecki), pośrodku Matka Boska z Dzieciątkiem. Postać wyobraża klęczącego w lewym dolnym rogu w gronostajach przy karabeli Pana Wojewodę Warszyckiego. Przedstawienie w centrum vota Matki Bożej Królowej Różańca Świętego nie jest przypadkowe. Stanisław Warszycki był pierwszym z inicjatorów zaprowadzenia w Mrzygłodzie Arcybractwa Różańca Świętego. Mieszczanom za postawę religijno - patriotyczna dał prawa mieszczan Pilickich zwolnił z pańszczyzny.
Drugie wotum podobne, z napisem Jan Kopciuch z Domicellą małżonką swoją, sprawił w 1700 roku. Najokazalsze wotum wyobrażało klęczącego w staropolskim ubiorze przy karabeli p. Wojciecha Minowskiego. Interesującym jest późnorenesansowy kielich ufundowany w 1636 roku. Pod podstawą napis: "Jędrzej Augustin Kothowie za brata Stanisława oddają ten kielich Kościołowi Mrzygłodzkiemu". 
Kielich ofiarowany został przez Mariannę Zmarzlik w 1893 roku.
Relikwiarz skrzynkowy z relikwiami św. Wincentego i św. Wojciecha znajduje się w ołtarzu św. Antoniego z Padwy (XVIII w).
Chrzcielnica z XVIII wieku, a także monstrancja rokokowa, ufundowane były przez księdza Lachowicza w 1758 roku.
Ornat z późnogotyckim złotym haftem datowany jest na pierwszą połowę XVI wieku. Miał on pochodzić z Rzymu, skąd w czasie wojen napoleońskich trafił najpierw do Lipska, a następnie do Żarek, gdzie od żydowskich kupców kupił go mrzygłodzki proboszcz ks. Ludwik Zaborski.

Oprócz wotów szczególnego kultu Matki Bożej Mrzygłodzkiej są pielgrzymi. W lipcu i sierpniu odbywali przy sanktuarium swoje dwutygodniowe rekolekcje. Do sanktuarium pielgrzymują mieszkańcy Częstochowy, Zagłębia, Wspólnoty Służby Liturgicznej, Ruchu Światło - Życie, Pomocnicy Matki Kościoła oraz Franciszkański Zakon Świeckich. Co roku przybywają dzieci pierwszokomunijne oraz młodzież.
W 1986 roku w dawnym ogrodzie plebańskim przygotowano plac i zbudowano ołtarz polowy. Wokół placu na usypanych sztucznie wzgórzach przypominających jurajskie, zbudowano Stacje Kalwarii Mrzygłodzkiej, zaprojektowane i wykonane w brązie przez rzeźbiarza - architekta z Wrocławia - Tadeusza Tellera. 
W pierwszą niedziele października 1995 roku w zewnętrzną uroczystość odpustową Matki Bożej Różańcowej, Arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak dokonał uroczystego poświęcenia Kalwarii Mrzygłodzkiej.
Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 24.X.1994 roku wydał Bullę zezwalającą na koronację koronami papieskimi, łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Mrzyglodzkiej.
Uroczystość przekazania Bulli koronacyjnej przez ks. Arcybiskupa metropolitę częstochowskiego Stanisława Nowaka, na ręce kustosza Sanktuarium ks. Zdzisława Skrzeka, odbyło się w dniu 12.III.1995 roku. Koronacji dokonano w dniu 25.VIII.1996 roku.

Źródło: U. J. Górski - "Zabytki oraz ciekawostki Myszkowa i okolic", Myszków, 1998r.

www.sanktuariummrzyglod.pl

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.