Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Mieszkańcy

Ścieżki rowerowe w Myszkowie - założenia do koncepcji

Ścieżki rowerowe w Myszkowie - założenia do koncepcji

„Założenia do koncepcji ścieżek rowerowych na terenie miasta Myszkowa” to początek działań zmierzających do powstania w naszym mieście ścieżek i dróg rowerowych odpowiadającym współczesnym standardom cywilizacyjnym, na wzór innych miast europejskich. Prawidłowo wyznaczone i możliwe do zrealizowania ścieżki rowerowe kapitalnie zwiększą bezpieczeństwo użytkowników dróg i podniosą jakość życia, przede wszystkim mieszkańców miasta.

Przedstawione Państwu założenia otwierają dyskusję publiczną na temat ścieżek rowerowych w naszym mieście. Państwo, jako mieszkańcy miasta i użytkownicy dróg, jesteście najbardziej świadomi najpilniejszych potrzeb w zakresie podniesienia bezpieczeństwa na drogach i wskazania zarówno newralgicznych jak i najbardziej niebezpiecznych miejsc i punktów dla rowerzystów.

„Założenia do koncepcji ścieżek rowerowych na terenie miasta Myszkowa” zostają Państwu przedstawione na mapie ewidencyjnej miasta jako schemat powiązań komunikacyjnych ścieżek i dróg rowerowych przewidywanych do realizacji w dwóch etapach. 

Jako zasadę przyjęto podział ścieżek/dróg rowerowych na: 
• „ścieżki rowerowe komunikacyjne” (realizowane w I etapie i oznaczone na rysunku linią ciągłą) 
• „ścieżki rowerowe o charakterze rekreacyjnym” (realizowane w II etapie i oznaczone linią przerywaną) . 
Ścieżki/drogi rowerowe nazwane komunikacyjnymi stanowią powiązania ważnych punktów w mieście oraz powiązań międzydzielnicowych w obrębie miasta, a także powiązań Myszkowa z sąsiednimi gminami. 
Ścieżki/drogi rowerowe o charakterze rekreacyjnym - co nie wyklucza także ich funkcji komunikacyjnych - są przewidziane do realizacji w etapie późniejszym. Na pewnych odcinkach pokrywają się one ze szlakami rowerowymi, będącymi pod opieką PTTK.

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi założeniami do koncepcji ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta oraz do konstruktywnej dyskusji na ten temat.  
Liczymy na Państwa uwagi, wnioski, spostrzeżenia i sugestie, stanowić one bowiem będą cenny materiał do dalszych prac projektowych, które w przyszłości zmaterializują się w postaci wygodnych, funkcjonalnych i bezpiecznych ścieżek i dróg rowerowych.
 
Swoje uwagi prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres 
rowery@miastomyszkow.pl
Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.