Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Straż Miejska i Zarządzanie Kryzysowe (SMiZK)

Straż Miejska i Zarządzanie Kryzysowe (SMiZK)

Komendant Straży Miejskiej: Sławomir Pabiasz
tel. 34 313-21-42, 313-26-82 wew.119
fax 34 313-50-29
e-mail: s.pabiasz@miastomyszkow.plstraz_miejska@miastomyszkow.pl


Do zakresu działania Straży Miejskiej należą w szczególności następujące zadania:
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
3. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
4. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
5. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
6. Sporządzanie wniosków o ukaranie w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
7. Sprawowanie nadzoru nad używanymi w obrocie publicznym przyrządami pomiarowymi pod względem ich ważności (świadectwa legalizacji).
8. Kontrola prawidłowości umieszczania plakatów, haseł wyborczych i terminu ich uprzątnięcia.
9. Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych w trakcie wyborów.
10. Kontrola przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
11. Kontrola przestrzegania obowiązku uwidocznienia w miejscach sprzedaży informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.
12. Kontrola przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazami.
13. Kontrola i zapobieganie wypalaniu łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk lub szuwarów.
14. Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania w tym rozliczanie biletów opłat parkingowych.
15. Wykonywanie zadań i poleceń Burmistrza Miasta a mających swoje unormowanie w aktualnych przepisach prawnych.
16. Wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
17. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości porządku na terenie gminy Myszków - współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
18. Nadzór nad monitoringiem miejskim.                                                                                                   

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.