Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa - etap I i II"

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa - etap I i II"

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II"
Gmina Myszków, Jednostka Realizująca Projekt, 42-300 Myszków ul. Kościuszki 26
Tel.+48/34/313-26-82 wew.153, Fax:+48/34/313-50-29, e-mail: jrp@miastomyszkow.pl 
www.bip.miastomyszkow.pl, www.miastomyszkow.pl

Dzięki wsparciu unijnemu, staraniom Burmistrza Miasta Myszkowa, przy współpracy Rady Miasta i zaangażowaniu Zespołu Pracującego nad projektem udało się pozyskać dofinansowanie dla Gminy Myszków.
 
14.10.2009 r. Gmina Myszków reprezentowana przez Burmistrza Miasta Myszkowa podpisała w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę o dofinansowaniu projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II" nr POIS.01.01.00-00-094/09 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.
Projekt zakłada budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Myszkowa i stanowi integralną część strategii Gminy na lata 2007- 2015.
 
W związku z oszczędnościami jakie wystąpiły przy realizacji Projektu po wyłonieniu wykonawców robót budowlanych I i II etapu, Ministerstwo Środowiska wyraziło zgodę na rozszerzenie dotychczasowego zakresu Projektu o zadanie polegające na budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Kolejowej.
W dniu 29.01.2013 r. podpisano aneks do w/w umowy o dofinansowanie rozszerzający jego zakres, co oznacza pozyskanie dodatkowych środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie tego zadania w wysokości 868.856,20 zł.
Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.