Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kierownik Wydziału: Jolanta Antosik
tel. 34 313-26-82 wew.180
fax 34 313-50-29
e-mail: usc@miastomyszkow.pl


Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności następujące sprawy:
1. Wynikające z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:
a) rejestracja aktów urodzenia i nadawanie numerów PESEL,
b) rejestracja aktów małżeństwa i weryfikacja numerów PESEL,
c) rejestracja aktów zgonu i weryfikacja numerów PESEL,
d) wydawanie dokumentów z rejestrów stanu cywilnego tj. odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń o zamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, zaświadczeń do zawarcia ślubu wyznaniowego,
e) przenoszenie do rejestru stanu cywilnego zagranicznych dokumentów stanu cywilnego (tzw. transkrypcja), odtwarzanie treści aktów zagranicznych,
f) przenoszenie do rejestru stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzonych w księgach prowadzonych w wersji papierowej,
g) prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
h) usuwanie niezgodności w treści aktu stanu cywilnego,
i) prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Wynikające z ustawy: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a w szczególności:
a) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
b) sporządzanie protokołów z oświadczeniami o uznaniu ojcostwa, powrocie do nazwiska, nadania nazwiska męża matki.
3. Wynikające z Ustawy o zmianie imienia i nazwiska, a w szczególności:
a) wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska, oraz decyzji o odmowie zmiany imienia i nazwiska.
4. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa a w szczególności:
a) ustawy o ewidencji ludności,
b) ustawy prawo prywatne międzynarodowe,
c) ustawy kodeks postępowania cywilnego,
d) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
e) umów i konwencji międzynarodowych.
5. Sporządzanie wniosków i organizacja uroczystości związanych z wręczeniem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.