Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Wydział Rozwoju Miasta (RM)

Wydział Rozwoju Miasta (RM)

Kierownik Wydziału: Sabina Matera
tel. 34 313-26-82 wew.173
fax 34 313-50-29
e-mail: s.matera@miastomyszkow.plrozwoj@miastomyszkow.pl


Do zakresu działania Wydziału w szczególności należą:
1. Analiza potencjału, nakreślanie kierunków rozwoju, tworzenie strategicznych dokumentów Gminy oraz ich realizacja.
2. Opracowanie strategii pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich i krajowych, współpraca w tym zakresie z administracją rządową, samorządową i instytucjami Unii Europejskiej - w celu realizacji zadań Miasta.
3. Współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy europejskich w ramach przygotowywania i realizacji projektów europejskich.
4. Współpraca z merytorycznymi wydziałami Urzędu przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej – w zakresie rzeczowym i technicznym.
5. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w planowaniu, realizowaniu, monitorowaniu projektów infrastrukturalnych i społecznych finansowanych z funduszy europejskich, a także ich rozliczanie i sporządzanie sprawozdań.
6. Prowadzenie doradztwa dla komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych, podmiotów pozasamorządowych i organizacji pozarządowych w zakresie korzystania z funduszy europejskich.
7. Organizacja szkoleń i seminariów dotyczących metodologii, zarządzania projektem w tym także organizacja szkoleń we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym i Nadzoru Prawnego.
8. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych niezbędnych dla rozwoju miasta.
9. Monitoring Gminy, określenie potencjału Gminy w każdej dziedzinie funkcjonowania.
10. Prowadzenie na polecenie Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza działań zmierzających do tworzenia zespołów zadaniowych składających się także z pracowników innych wydziałów realizujących projekty tematyczne gminy.
11. Podejmowanie wspólnie z mieszkańcami, stowarzyszeniami oraz organizacjami działającymi na terenie miasta wszelkich przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości i poziomu życia w mieście.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.