Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Urząd

Urząd Miasta

Wydziały Urzędu

Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej (SO)

Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej (SO)

Kierownik Wydziału: Dorota Ćwiląg
tel. 34 313-26-82 wew.111
fax 34 313-50-29
e-mail: so@miastomyszkow.plewidencja@miastomyszkow.pl


Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej należą w szczególności:
1.Zadania własne:
a) wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
b) współdziałanie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie spraw dotyczących współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
c) wynikające z ustawy o działalności gospodarczej,
d) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych jako zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
e) wynikające z ustawy o stosunku Państwa do Kościoła,
f) działania wynikające z szeroko rozumianej polityki prorodzinnej Gminy Myszków.

2.Zadania zlecone:
a) sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych i prowadzeniem ewidencji ludności w Systemie Rejestrów Państwowych Aplikacja „Źródło” oraz prowadzenie rejestru mieszkańców,
b) współudział w organizacji wyborów : prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, referendów oraz głosowania w sprawie budżetu partycypacyjnego,
c) wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
d) sprawy wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.