Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Myszków Rozwija możliwości

miastomyszkow.pl

Mapa

strony

Miasto

Inwestycje i projekty w mieście

Inwestycje oraz projekty ze środków unijnych

Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne na terenie Gminy Myszków

Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne na terenie Gminy Myszków

Gmina  Myszków realizuje projekt pt: „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne na terenie Gminy Myszków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu – wydatki kwalifikowane: 1 598 738,42 zł
Współfinansowanie projektu z UE: 1 358 927,66 zł

Przedmiotem inwestycji jest realizacja projektu parasolowego, polegającego na wymianie tradycyjnych systemów grzewczych c.o. i montażu ekologicznych instalacji służących do produkcji energii cieplnej, w tym instalacji OZE w 110 budynkach, należących do Mieszkańców Gminy Myszków. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest likwidacja „niskiej emisji” z indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Myszków. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich, które są odpowiedzią na zdefiniowane problemy:
- zwiększenie produkcji energii z instalacji OZE (kotły na pellet),
- redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
- poprawa warunków użytkowania obiektów oraz zwiększenie komfortu życia Mieszkańców.

Korzyści z przeprowadzenia prac zastąpienia tradycyjnych nośników energii (węgla) na ekologiczne: biomasę oraz gaz odniosą przede wszystkim Mieszkańcy.

Zakres projektu obejmuje:
- dostawę, montaż i uruchomienie 61 szt. kotłów gazowych,
- dostawę, montaż i uruchomienie 49 szt. kotłów na biomasę (pellet).

Realizacja projektu wpłynie na poprawę środowiska naturalnego i tym samym poprawę warunków życia jego mieszkańców:
- zmniejszy zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną wytwarzaną z bieżącego źródła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia, powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły,
- wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców ostatecznych projektu poprzez obniżenie emisji CO2 o 1 254,44 ton ekwiwalentu CO2/rok oraz PM10 o 4,7262 t/rok,
- wpłynie na wywiązanie się z wytycznych unijnych dotyczących konieczności obniżenia emisji CO2 do roku 2030.

Projekt realizowany jest w roku 2021.

Zdjęcie: Miasto Myszków z lotu ptaka.
Logo serwisu.
Zdjęcie: Galeria filmów.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Urząd Miasta Myszków
Zdjęcie: Galeria zdjęć.

Galeria filmów

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Newsletter

Ukryj moduł.